V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?

Partnerská mediácia môže priniesť skutočne požadované výsledky pri splnení najdôležitejšej podmienky, ktorou je, že obidva partneri chcú pracovať na sebe, aj na obnove a oživení vzťahu. V takomto prípade celé vyvinuté úsilie pre záchranu vzťahu prinesie naozaj sladké ovocie a vzájomná vyživujúca láska sa medzi partnerov môže vrátiť v plnej kráse.

Čo ak chce napraviť nefunkčné manželstvo iba jeden?

Partnerská mediácia má zmysel aj vtedy, ak o záchranu vzťahu stojí aspoň jeden z partnerov. Poskytnuté poradenstvo, ktoré sa v tomto ohľade prelína so sprievodcovstvom jedného z partnerov, mu pomôže pozrieť sa na veci inak a zmeniť prístup voči partnerovi, čo v mnohých prípadoch odvráti rozpad vzťahu. Veľmi dôležité pritom je nenechať to zájsť príliš ďaleko a začať riešiť vzťah už pri prvých signáloch zlyhávania jeho funkčnosti.

Podiel zodpovednosti za rozpad vzťahu

Je potrebné uvedomiť si, že na kríze vo vzťahu sa každý z partnerov podieľa rovnými 50 percentami. To znamená, že aj zodpovednosť za to, ako vzťah vyzerá, či je funkčný a láskyplný, sa delí rovným dielom medzi obidvoch partnerov. Ak dokážeme prijať skutočnosť, že ten druhý v žiadnom prípade nemá 100-percentný podiel viny na tom, čo sa vo vzťahu deje, ale že našou regulérnou polovicou sme k tomu prispeli aj my, už v tej chvíli sme vykročili na správnu cestu k pozitívnej zmene celej situácie. Pokiaľ nejde o patologický vzťah (závislosti, agresivita, manipulácia…), tak v manželstve či partnerstve nikdy neplatí, že jeden je ten „dobrý“ a druhý ten „zlý“.

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?