Volám sa Viera Maráková. Žijem v Nitre a žijem tu rada. Nie je to mesto veľké ani malé, no má svoju dušu, ktorá má pre mňa tie správne vibrácie. Môj profesionálny život sa spája s kreatívnou činnosťou, ale tvorivá práca je len jednou z mojich srdcových záležitostí. Tou druhou je práca s ľuďmi. Táto časť mňa súvisí s tým, že sa s ľuďmi rada stretávam, teší ma ich spoločnosť, ich príbehy, prejavy a túžby.

Vyštudovala som polygrafiu, aplikovanú etiku, sociálnu prácu, mám pedagogickú a lektorskú spôsobilosť. Uvedomujem si, že tou najlepšou školou je škola života, ale napriek tomu (alebo v súlade s tým) sa rada učím od múdrych ľudí a tiež z kníh, ktoré múdri ľudia napísali. Všetko, čo som sa naučila v škole a v živote, sa snažím využiť vo svojej práci. A to nielen pre seba, ale o svoje poznatky sa delím s inými, ak viem, že im moje znalosti môžu byť v niečom užitočné a môžu im spríjemniť život.

Vediem kurzy osobnostného rozvoja, motivačné kurzy, kurzy pre partnerské páry a robím poradenstvo (alebo mediáciu) partnerských vzťahov. Verím tomu, že každý človek vie najlepšie, čo je pre neho dobré a čo nie, a teda že nikto mu nemôže radiť, čo má alebo nemá robiť a takisto nikto nemôže zmeniť ani jeho a ani jeho život. Čo však môžem a chcem svojim klientom odovzdať, je informácia o tom, že každý z nás má šancu žiť šťastný a dobrý život, a ukazujem spôsoby, akými je takýto život možné dosiahnuť.

Ako poradca a mediátor partnerských vzťahov sa snažím partnerom (alebo manželom), ktorí majú pocit, že ich vzťah už nefunguje, ukázať, ako obnoviť „spojenecké“ puto, ktoré ich spájalo práve vtedy, keď sa rozhodli žiť spoločný život. Takúto zmenu vo vzťahu dokážu urobiť dokonca aj také páry, v ktorých už zdanlivo nie je možná ani bežná komunikácia. Vďaka tejto skutočnosti je táto práca pre mňa fascinujúca a uspokojujúca.