Cenník mediácie

Ceny stanovené v tomto cenníku sú stanovené hodinovou sadzbou.

Partnerská mediácia / vzťahové poradenstvo

Priemerný počet stretnutí pri vzťahovom poradenstve je 10 (1x týždenne). Dĺžka trvania jedného stretnutia je zvyčajne 2 hodiny. V prípade potreby dlhodobejšieho riešenia problémov je možné cenu stanoviť vzájomnou dohodou.

Úvodná konzultácia (osobne alebo videohovor)

– oboznámenie s problémom (1 hodina)
zdarma
Každé ďalšie stretnutie50,- eur / hodina
Stretnutie v trvaní 2 hodín70,- eur
Postmediačná činnosť (telefonicky alebo videohovor)zdarma
Jedinou garanciou toho, že vo vzťahoch príde skutočne k náprave, ste iba vy a váš prístup. Poskytnem vám k tomu všetky svoje znalosti a skúsenosti, ale je len na vás, koľko úsilia do splnenia vášho sna do toho vložíte.

Rodinná / rozvodová mediácia

Úvodná konzultácia (osobne alebo videohovor)

– posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu
zdarma
Predmediačná činnosť (preštudovanie prípadu, príprava
podkladov pre mediačné konanie, spísanie dohody
o začatí mediácie)
40,- eur
Mediácia (vysporiadanie majetku po rozvode manželov
BSM, vysporiadanie spoluvlastníctva, úprava vzťahov
po rozvode, starostlivosť o deti, výživné a iné)
50,- eur / hodina
Výsledná mediačná dohoda (1 spor)95,- eur
Spísanie záverečnej správy z mediácie (v prípade potreby)25,- eur
Zrušenie stretnutia menej ako 24 hodín vopred25,- eur

Koučing

Cena sa stanovuje dohodou.

Všetko, čo si na našich stretnutiach povieme, zostáva iba medzi nami, pretože mlčanlivosť o klientovi je najdôležitejšou zásadou profesionálneho poradcu a mediátora.
Viera Maráková, mediátor