Blog – rozvod

Citové vydieranie pred rozvodom

Citové vydieranie pred rozvodom

Citové vydieranie pred rozvodom Ak jeden z manželov dospeje k rozhodnutiu, že už nechce v manželstve zotrvať a svoju budúcnosť už nespája s tým druhým, stáva sa, že odvrhnutý partner je ochotný použiť…

Celý článok
Postup pri rozvode

Postup pri rozvode

Postup pri rozvode Manželia, ktorí sa rozhodli, že chcú svoj vzťah ukončiť rozvodom, sa so svojou žiadosťou musia obrátiť na súd. Na viacerých internetových stránkach je možné nájsť vzor žiadosti o rozvod, ale kým…

Celý článok
Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora

Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora

Slušný rozvod s odbornou pomocou mediátora Manželov môže podľa našej súčasnej legislatívy rozviesť iba súd. Avšak rozvod nie je len o pečiatke zo súdu, ale týka sa aj starostlivosti o deti, výživného, bývania,…

Celý článok