funkčný vzťah

Čo je podstatou nápravy vzťahu?

Čo je podstatou nápravy vzťahu?

Na túto otázku existuje jedna skutočne užitočná odpoveď: pomalé rozpúšťanie vlastného ega. Práve naše ego je tým, čo nás nechce pustiť, ak sa rozhodneme byť vo vzťahu ústretoví voči partnerovi a jeho potrebám. Bojíme sa, že ak „zmäkneme“ a priblížime sa partnerovi aj napriek tomu, že chyba nie je iba na našej strane, bude si k nám viac dovoľovať a nadobudne dojem, že aj keď je na nás zlý, je mu všetko z našej strany odpustené. Bojíme sa, že ak my potlačíme naše ego, jeho ego porastie. A tak naďalej radšej hráme hru kto z koho a miesto toho, aby sme sa k partnerovi priblížili, bojujeme proti nemu. A čím viac bojujeme, tým viac prehrávame obidvaja.

Láskyplný prístup

Ak si ale dovolíme svoje ego umenšiť a pristupovať k partnerovi láskavo, on nám to bude zrkadliť rovnako ako nám zrkadlí náš hnev a náš boj proti nemu. Neznamená to, že mu budeme všetko odpúšťať a všetko tolerovať. To by nebol správny prístup a ubližovali by sme nielen vzťahu, ale aj sami sebe. Láskyplný prístup znamená vedieť si obhájiť svoje potreby s láskou v srdci, vedieť sa na partnera pozrieť ako na človeka, ktorý nás má rád a neubližuje nám zámerne, vidieť v ňom človeka, ktorý má tiež svoje problémy a bolesti, dopriať mu priestor, aby sa s nimi mohol vyrovnať a byť mu skôr oporou než nepriateľom. A nepýtať sa pritom, prečo mám byť ja ten, kto začne. Pretože vždy musí byť jeden z partnerov ten prvý, kto vystúpi zo začarovaného kruhu problémov. Tak prečo tým jedným nemôžete byť práve vy?

Čo je podstatou nápravy vzťahu?

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?

Partnerská mediácia môže priniesť skutočne požadované výsledky pri splnení najdôležitejšej podmienky, ktorou je, že obidva partneri chcú pracovať na sebe, aj na obnove a oživení vzťahu. V takomto prípade celé vyvinuté úsilie pre záchranu vzťahu prinesie naozaj sladké ovocie a vzájomná vyživujúca láska sa medzi partnerov môže vrátiť v plnej kráse.

Čo ak chce napraviť nefunkčné manželstvo iba jeden?

Partnerská mediácia má zmysel aj vtedy, ak o záchranu vzťahu stojí aspoň jeden z partnerov. Poskytnuté poradenstvo, ktoré sa v tomto ohľade prelína so sprievodcovstvom jedného z partnerov, mu pomôže pozrieť sa na veci inak a zmeniť prístup voči partnerovi, čo v mnohých prípadoch odvráti rozpad vzťahu. Veľmi dôležité pritom je nenechať to zájsť príliš ďaleko a začať riešiť vzťah už pri prvých signáloch zlyhávania jeho funkčnosti.

Podiel zodpovednosti za rozpad vzťahu

Je potrebné uvedomiť si, že na kríze vo vzťahu sa každý z partnerov podieľa rovnými 50 percentami. To znamená, že aj zodpovednosť za to, ako vzťah vyzerá, či je funkčný a láskyplný, sa delí rovným dielom medzi obidvoch partnerov. Ak dokážeme prijať skutočnosť, že ten druhý v žiadnom prípade nemá 100-percentný podiel viny na tom, čo sa vo vzťahu deje, ale že našou regulérnou polovicou sme k tomu prispeli aj my, už v tej chvíli sme vykročili na správnu cestu k pozitívnej zmene celej situácie. Pokiaľ nejde o patologický vzťah (závislosti, agresivita, manipulácia…), tak v manželstve či partnerstve nikdy neplatí, že jeden je ten „dobrý“ a druhý ten „zlý“.

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?