Máme sa radi, ale prestávame si rozumieť

Čo pre vzťah znamená, ak si partneri prestávajú rozumieť napriek tomu, že sa majú radi? Ako je možné „prestať si rozumieť“? Ak sa zamyslíme nad tým, na akých pilieroch stojí partnerský vzťah, tak bez dlhého rozmýšľania prídeme na to, že tými najdôležitejšími sú komunikácia, emocionálne prežívanie a intimita/sexualita. Ak si na ktorejkoľvek z týchto troch rovín partneri prestanú rozumieť, prenesie sa toto neporozumenie aj do ostatných dvoch oblastí.

Kríza a odcudzenie v manželstve

Ak sa partneri nedokážu úprimne a otvorene porozprávať, alebo ak nezdieľajú vzájomné emócie, alebo ak zo vzťahu vymizla radosť z intimity a partneri nemajú naplnené svoje sexuálne potreby, vzťah trpí a prichádza kríza. V dlhoročných vzťahoch sa najčastejšie stáva, že sa pozvoľna vytratí fyzická príťažlivosť, intimita a sexualita. Mnoho párov to považuje za prirodzený jav, ale nie je to ani prirodzené ani prospešné.

Sexualita, intimita a nevera

Sexuálna energia je našou najsilnejšou energiou, je to naša životná energia. Ak nenachádza možnosť prepojenia doma – s partnerom, začne prerážať von a hľadať uspokojenie mimo vzťahu. Potvrdzuje to aj výskum uskutočnený na Slovensku, z ktorého vyplynulo, že až 75 percent mužov a 68 percent žien už nejakým spôsobom bolo svojmu partnerovi/partnerke neverných. Samozrejme, aj nevera sa dá odpustiť a vzťah napraviť, aj keď si možno teraz poviete, že také niečo by ste neodpustili. Pamätajte však na to, že aj za neveru môžu obidvaja, nie je to len záležitosť toho, kto sa nevery dopustil.

Strata dôvery

Ak sa už jeden z partnerov dopustí nevery alebo klamstva vo vzťahu, stráca dôveru toho druhého. Je veľmi ťažké, niekedy až nemožné, u oklamaného či podvedeného partnera získať túto dôveru naspäť. Partnerská mediácia rieši aj takéto problémy, ale napriek tomu je určite vždy lepšie nenechať neporozumenie v akejkoľvek oblasti zájsť až tak ďaleko a radšej nevere predísť, pretože do vzťahu, kde sa majú dvaja radi, je vždy možné vdýchnuť krásu a radosť z intímneho spojenia medzi mužom a ženou. A často stačí iba vedieť ako.

Máme sa radi, ale prestávame si rozumieť