Čo znamená partnerská mediácia?

Mediácia vo všeobecnosti znamená mimosúdnu činnosť, pri ktorej účastníci riešia svoj spor pomocou mediátora a spoločne prídu k dohode, ktorá vyhovuje všetkým sporným stranám. Úlohou mediátora je v tomto prípade viesť strany k tomu, aby spolu komunikovali, spoločne hľadali riešenia a vyhli sa konfliktu.

Párové poradenstvo

Pri partnerských vzťahoch ide skôr o poradenstvo, pri ktorom mediátor vedie strany k využitiu vlastných síl a schopností priblížiť sa potrebám toho druhého a zároveň mať naplnené potreby vlastné. Mediátor pri tejto činnosti plní len úlohu sprievodcu. Aj v najlepšom manželstve občas prichádza k napätiu, výmene názorov a obdobiam určitého odcudzenia. To ale neznamená, že manželstvo je nefunkčné a že po prehrmení búrky by sa do vzťahu nemala vrátiť láska.

Sme podobní a predsa odlišní

Muž a žena sú odlišné ľudské bytosti, a to nielen čo sa týka ich fyzických daností, ale aj v zmysle ich potrieb, túžob a predstáv. Chcú byť spolu, chcú spolu žiť, ale pre svoje odlišnosti často nedokážu napĺňať potreby toho druhého tak, aby z toho mali radosť obidvaja. Väčšina z nás sa už pravdepodobne stretla s tým, že sme svojmu partnerovi dávali „všetko“, ale napriek tomu sme od neho nedostávali naspäť to, čo potrebujeme my. Dávať „všetko“ však často znamená dávať to, čo by robilo dobre mne. Pomysleli ste niekedy na to, že váš partner vôbec nemusí mať záujem o to, čo mu dávate, aj keď to dávate z čistej lásky? Rovnako tak, ako možno on vám dáva všetko, ale vy o to nestojíte, pretože to nie je to, čo by ste chceli.

Prečo je to tak? Možno preto, že ak nám partner o svojich potrebách nepovie, tak ani netušíme, čím by sme mu urobili radosť a čím by sme vo vzťahu dosiahli jeho aj vlastnú spokojnosť. Ale možno je problém aj v tom, že aj keď ako ľudia patríme k jednému druhu, tak túžby muža a ženy sú v mnohom rozdielne.

Sme podobní a predsa odlišní

Samozrejme, že naše túžby a potreby závisia aj od mnohých iných faktorov, akými sú vek, skúsenosti, životný štýl, úroveň vzdelania a pod., ale ak prijmeme skutočnosť, že žena vo svojej podstate najčastejšie túži po prejavoch lásky zo strany muža a že muž bytostne potrebuje od ženy prejavy úcty, tak sme urobili prvý krok k tomu, že si vzájomne dokážeme svoje životy napĺňať spokojnosťou.

Čo znamená partnerská mediácia?