Blog o riešení medziľudských vzťahov

Problematické vzťahy
Udržanie vzťahu
Rozvod
Koučing
Koučing – cesta k lepšiemu ja

Koučing – cesta k lepšiemu ja

Koučing – cesta k lepšiemu ja V dnešnom rýchlo sa meniacom svete sa stretávame s množstvom výrazov, ktoré nám hovoria o tom, ako sa môžeme posunúť smerom k osobnému a profesijnému naplneniu. Jedným…

Celý článok
V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel?

V akých prípadoch má partnerská mediácia zmysel? Partnerská mediácia môže priniesť skutočne požadované výsledky pri splnení najdôležitejšej podmienky, ktorou je, že obidva partneri chcú pracovať na sebe, aj na obnove a oživení vzťahu. V takomto…

Celý článok
Čo znamená partnerská mediácia?

Čo znamená partnerská mediácia?

Čo znamená partnerská mediácia? Mediácia vo všeobecnosti znamená mimosúdnu činnosť, pri ktorej účastníci riešia svoj spor pomocou mediátora a spoločne prídu k dohode, ktorá vyhovuje všetkým sporným stranám. Úlohou mediátora je v tomto prípade viesť strany…

Celý článok
1 2 3 4